Finns i Östersjön
Exhibited at Svenskt Tenn
Du kanske redan vet att Östersjön inte mår särskilt bra. Men vet du varför det har blivit så, vilka konsekvenser det har fått, vad som krävs för att förebygga dem och vad du själv kan göra för att påverka?

Finns i Östersjön är ett informativt kortspel utformat för att öka medvetenheten kring de miljöutmaningar vi står inför. Spelet består av nio kvartetter som tillsammans förmedlar en överskådlig bild av Östersjöns tillstånd utifrån aspekterna; problem, konsekvens, lösning och påverkan.

Spela med vänner och familj, eller använd spelet som läromedel för att belysa de miljöfrågor som annars kan vara svåra att förstå.
> Range of Work
Design, Art Direction, Copy

> Year
2018

> Exhibition

Transformation

In collaboration between
Svenskt Tenn & The Beijer Institute

> Press/Media

Svenskt Tenn
Cap & Design


© Gabriel Fager Ferrari 2019